!מהי המשיכה החודשית המכסימלית שלך - בלי ליצור גירעון בחשבון
 
סכום הון חד פעמי
אני מפקיד את הסכום בחשבון בנק בריבית ריאלית שנתית של %
מספר שנים רצוי לאזילת הקרן והריבית שנים