בדוק מהו השכר ברוטו שעליך לדרוש ממעבידך - על מנת לקבל את הנטו הרצוי
שכיר ! הינך במהלך משא ומתן עם מעסיקך ? המעסיק מתייחס למונחי ברוטו כאשר
הינך מעונין במונחי נטו . במחשבון זה ניתן לתרגם שכר נטו לשכר ברוטו
בהתאם לטבלאות המס, ביטוח לאומי ביטוח בריאות ותנאים סוציאליים.
להלן מחשבון לתרגום שכר מנטו לברוטו
שכר נטו שהינך דורש
הכנסה זקופה כמו למשל שווי שימוש רכב החברה
שכר לתנאים סוציאליים
שכר לקרן השתלמות (מוגבל עד התקרה)
% הפרשת המעביד לפיצויים
% הפרשת המעביד לתגמולים
% הפרשת המעביד לאובדן כושר עבודה
% הפרשת העובד לתגמולים (סעיף 45)
% הפרשת המעביד לקרן השתלמות
% הפרשת העובד לקרן השתלמות
מספר נקודות זיכוי
לחץ כאן אם אינך זוכר/ת את מספר נקודות הזיכוי