? פנסיונר ! האם באמת כדאי להמשיך לעבוד
פנסיונר ! אתה מעונין להמשיך ולעבוד ? חשב את ההכנסה נטו שתהיה
לאחר כל הניכויים ממס הכנסה מביטוח לאומי
.ובחישוב מס מתואם של שתי ההכנסות
:להלן מחשבון לחישוב
ש"ח שכר ברוטו במקום העבודה
ש"ח פנסיה ברוטו (או כל הכנסה נוספת חייבת במס)
ש"ח שכר לתנאים סוציאליים במקום העבודה
ש"ח הפרשת העובד לתגמולים (סעיף 45)
ש"ח הפרשת העובד לקרן השתלמות
ש"ח מספר נקודות זיכוי